Olivia strukturerad öppenvård för kvinnor ansluter till 1992 klubben
Olivia, välkomna!Våra lokaler ligger på Östermälarstrand i Västerås och det finns bra bussförbindelser hit.
Verksamheten bedrivs vardagar mellan kl 8.30-15.00 med obligatorisk närvaro.

Verksamheten är schemalagd med olika typer av aktiviteter och påminner i sitt upplägg om ett behandlingshem med den skillnaden att man inte bor här. Vi har ett HVB-tillstånd från socialstyrelsen och har 14 platser för kvinnor från 18 år och uppåt.
Arbetet bedrivs utifrån ett eklektiskt synsätt för att tillgodose våra kvinnors olika behov.
 
Behandlingstiden varierar men brukar vara runt ett år, kortare placeringar förekommer ibland.
Vistelsen på Olivia utgår från att man själv vill göra sin behandling här och är således frivillig vilket innebär att man själv kan avsluta sin plats om man så vill.? Drogfrihet råder på Olivia och vi kontrollerar detta via urinprover, utandningsprover och salivprover.
 
Det gemensamma för våra kvinnor är de har svårt att få livet att fungera, orsaken är oftast en överkonsumtion av droger, alkohol och mediciner. Många av våra kvinnor har även andra problem som psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, kriminalitet, medberoendeproblematik, sociala problem, smärtproblematik, självskadebeteende, relationsproblem och andra typer av problem.
 
När man är inskriven på Olivia har man rätt till sjukpenning eller försörjningsstöd om man inte har några andra inkomstkällor.
 
Om du är intresserad av att komma till oss ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.
Vi tar emot kvinnor även från kranskommunerna då det är full möjligt att pendla hit.
 
Vill du veta mer om oss tveka inte att ta kontakt!Kontakt:
Olivia Strukturerad Öppenvård för Kvinnor AB
Regattagatan 35, 723 48 Västerås, Sverige
Tel 021 80 44 36
oliviaab@telia.com
Skriv ut
ABB

Adsum

City Gross

Mimer

e-man Integration Experts

Bostjärnan

Hedlunds golv

Länsförsäkringar

Mälardalens Bostadsrättsförvaltning

Sinnab

Harry Berglund förvaltnings AB

Mälarenergi

El - man

Söderman och Partner

BDO

KPMG

Actic

Assist

Fatpipe

Asics